Στην παρουσίαση υποψηφίων και κοπή πίτας από το ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.